වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අනුර දිසානායක මහතා ලබන 20 වෙනිදා අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයා වශයෙන් වැඩ බාර ගැනීමට නියමිතව ඇති බව සඳහන්.

මේ අතර අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ගාමිණී සෙනරත් මහතා ජනාධිපති ලේකම්වරයා ලෙස අනිද්දා (19) වැඩ බාර ගැනීමට නියමිතයව ඇත.

ජනාධිපති ලේකම් ලෙස කටයුතු කළ ආචාර්ය පී බී ජයසුන්දර මහතා සිය ධුරයෙන් ඉකුත් බ්‍රහස්පතින්දා ඉල්ලා අස් වූ අතර ,ඔහුගෙන් හිස්වූ පුරප්පාඩුවට ගාමිණී සෙනරත් මහතා පත් කරනු ලැබුවා.

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියේ නිලධාරියකු වන ගාමිණී සෙනරත් මහතා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපතිව සිටියදී ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ලෙස ද කටයුතු කරනු ලැබුවා.

අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයා ලෙස පත්වීමට නියමිත අනුර දිසානායක මහතා ද ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකි .ඔහු අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, මහවැලි අමාත්‍යාංශය ඇතුළු අමාත්‍යාංශ ගණනාවක ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කර ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්