ජනාධිපතිගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා විසින් මාධ්‍යට නිලවශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

ඒ අනුව අදාළ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය තමාට භාරදුන් බව හා එහි නීත්‍යානුකූලභාවය තහවුරු කරගත් බව GOTABAYASRමීට සුළු මොහොතකට පෙර නිවේදනය කරයි.

අදාළ ලිපිය පහතින්,

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්