ජනපතිගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය තවමත් කතානායවරයා වෙත ලැබී නොමැති බව වාර්තා වේ.

කතානායකවරයා මීට පෙර පැවසුවේ ඊයේ දිනය තුළ අනිවාර්යයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති ධූරයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂඉල්ලා අස්වීමට අදාළ ලිපිය ඔහු වෙත යොමු කරන බවයි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය සිංගප්පූරුවට ළගාවීමෙන් පසුව භාරදීමට නියමිත බව පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී කතානායකවරයා දන්වා සිට තිබේ.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්