චීනය විසින් ලබාදෙන ඖෂධ තොගයක් අද (03) ශ්රී ලංකාවට ලැබීමට නියමිත බව කොළඹ පිහිටි චීන තානාපති කාර්යාලය පවසනවා.

එහි වටිනාකම යුවාන් මිලියන 500ක් පමණ බවත් අදියර දෙකක් යටතේ එම ඖෂධ තොගය මෙරටට ලබාදීමට නියමිත බවයි Twitter පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් චීන තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කළේ.

අදාළ ඖෂධ තොගයේ දෙවන කොටස මේ මාසයේ මැද භාගයේ දී දිවයිනට ළඟාවීමට නියමිත බව ද එම Twitter පණිවිඩයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්