චීනයෙන් සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 10,000 ක් මෙරටට පරිත්‍යාග කර තිබේ.

පාසල් දිවා ආහාර වැඩ පිළිවෙල අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යෑම වෙනුවෙන් එම පරිත්‍යාගය සිදු කර තිබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

දරිද්‍රතාව හා පෝෂණ ඌනතා යන සාධක සැලකිල්ලට ගෙන පාසල් ආහාර වැඩසටහනට සිසුන් තෝරාගෙන ඇති බවත් එම පාසල් බහුතරයක් ළමුන් සියයට අඩු පාසල් බවත් එක් ආහාර වේලක් වෙනුවෙන් මෙතෙක් වෙන්කර තිබූ රු 30ක මුදල මේ වන විට රු 60ක් දක්වා වැඩි කර ඇති බවත් එම නිවේදනයේ සදහන් වේ.

ඒ අනුව පාසල් ආහාර වැඩසටහන නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ අංශය පියවර ගන්නා බවත් ඉදිරියේ දී ලැබීමට නියමිත සහල් ප්‍රමාණ ද පාසල් වෙත ලබාදීමට කටයුතු කරන බවද අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්