ගැබිනි කාන්තාවන් සඳහා දෙන්න ලේ නෑ
 

ගැබිනි කාන්තාවන් සඳහා දෙන්න ලේ නෑ

මෙරට රෝහල් පද්ධතිය තුළ සැලසුම් කර තිබෙන ශල්‍ය කර්ම ඇනහිටීමේ අවදානමක් හටගෙන තිබෙන බවත් එම තීන්දුව අද හෝ හෙට ගැනීමට සිදුවන බවත් වෛද්‍යවරු පෙන්වා දෙයි.

මේ අතර සැලසුම් කළ ජංගම ලේ දන්දීමේ කඳවුරු අවලංගු කිරීමට සිදුවීම නිසා ශල්‍ය කර්ම සඳහා අවශ්‍ය රුධිර හිඟය බලපා තිබෙන බව ජාතික ලේ බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් ඒදිරිසිංහ පැවැසීය.

තවද ඊයේ සහ අද දිවයින පුරා සැලසුම් කළ ලේ දන්දීමේ ජංගම කඳවුරු ගණනාවක් අවලංගු කිරීමට සිදුව තිබෙන බවත් ඊට ඉන්ධන හිඟය දැඩිව බලපා ඇති බවත් හෙතෙම පැවැසීය.

ලේ දන්දීමේ කඳවුරු සඳහා වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රවාහනය කිරීමට නොහැකි වීම හා පරිත්‍යාගශීලීන්ට පැමිණීමට නොහැකිවීම කඳවුරු අවලංගු කිරීමට බලපා ති‌‌බේ.

ලේ දන්දීමේ කඳවුරු සඳහා අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය රසායනික ද්‍රව්‍ය සහ ශල්‍ය උපකරණ හිඟයද ලේ දන්දීමේ කඳවුරු අවලංගු කිරීමට බලපා ඇත.

එසේම හදිසි අනතුරුවලට ලක්ව රෝහල් ගත කෙරෙන පුද්ගලයන්ගේ සැත්කම්, ගැබිනි කාන්තාවන් සඳහා කෙරෙන සිසේරියන් සැත්කම් සහ පෙර සැලසුම් කළ සැත්කම් සියල්ලම ලේ හිඟයෙන් ඇනහිටීමේ අවදානමක් පවතී.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්