තාවකාලිකව වසා දැමුණු ගාලු මුවදොර මාර්ගය සැහැල්ලු රථ වාහන සඳහා යළි විවෘත කර ඇති බව පොලීසිය සදහන් කරයි.

දින 100කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ ජනාධිපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයේ නිරත මහජනතාව එම ස්ථානයෙන් ආරක්ෂක අංශ විසින් ඉවත් කිරීමත් සමග එම මාර්ගය ඊයේ තාවකාලිකව වසා දැමුණී.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්