වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදී තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කිරීමට පියවර ගත් බව යුද හමුදාපති ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා පවසනවා.

ඒ අනුව හුදෙකලා කරන ලද ප්‍රදේශ පහතින් දැක්‌වේ :

වැල්ලවාය පොලිස් බල ප්‍රදේශය : වැල්ලවාය නගර සභා බල ප්‍රදේශය, වෙහෙරයාය, කොට්ටම්ගහබොක්ක යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම්.

බුත්තල පිහිටි රත්තනගම ග්‍රාමනිලධාරි වසම් සහ උහන පිහිටි කුමාරිගම ග්‍රාම නිලධාරි වසම.

මාතලේ පිහිටි අළුගොල්ල ග්‍රාමනිලධාරි වසම.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්