කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට (18) රාත්‍රී 11:00 සිට ඉරිදා (19) සවස 03:00 දක්වා පැය 16ක ජල කප්පාදුවක් සිදුකරන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව, කොළඹ 05 සහ කොළඹ 06 ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

මීට අමතරව කොළඹ 04 ප්‍රදේශයට අඩු පීඩනය යටතේ ජලය සපයන බව ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

මහ කොළඹ, ජල හා අපජල කළමනාකරණ පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීමේ කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙලෙස ජල කප්පාදුවක් සිදුකරන බවයි පැවසෙන්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්