පසුගිය 13 වනදා පාර්ලිමේන්තුව ආසනයේ පොල්දූව මංසන්ධියේ පැවති විරෝධතාවය අතරතුර පැහැරගැනීමට ලක්වූ ටී 56 වර්ගයේ ගිනි අවියක් සොයාගැනීමට හැකි වී ඇත.

දියවන්නා ඔයේ පාලමක් යට තිබී මෙම ගිනි අවිය හමුවී ඇති අතර, විරෝධතාවය අතරතුර පැහැර ගැනීමට ලක් වූ ටී 56 වර්ගයේ ගිනි අවි දෙක හා ජීව උණ්ඩ 60 අඩංගු පතරොම් ගැබ් දෙකෙන්, එක් පතරොම් ගැබක් යැයි සැකකරෙන හිස් පතරොම් ගැබක්ද මේ සමග තිබී ඇත.

රාජගිරිය සමනල පාලම අසල තිබී නාවික හමුදාවේ කිමිදුම් බලකායේ සෙබළුන් හට මෙම ගිනි අවිය හා හිස් පතරොම් ගැබ හමුවී ඇති අතර, එම පතරොම් ගැබ අදාළ සිදුවීමේදි පැහැරගැනීමට ලක්වූ පතරොම් ගැබමදැයි සෙවීම සඳහා මේ වන විට පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක වේ.  

 

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්