ක්ෂේත්‍ර රැසකට අදාළව බදු සංශෝධනයට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. අද පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට එක් වෙමින් කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මේ බව සඳහන් කර සිටියේ.

කෘෂි වගාවන් සඳහා පැවති 14% ක බද්ද, තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ 14% බද්ද, , මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අපනයනය සඳහා 14% ක බද්ද සම්පූර්ණයෙන් අහෝසි වනු ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ.

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ දේශීයව අලෙවි කිරීම 28%ක බද්ද 14%කට අඩු කිරීමටත් , ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ 28%ක බද්ද 14%කට අඩු කිරීමටත් , කෘෂි සැපයුම් 28%ක බද්ද 14% ක් දක්වා අඩු කිරීමටත් , නිෂ්පාදන සඳහා වන බද්ද 28% සිට 18% දක්වා අඩු කිරීමටත් තීරණය වී තිබේ.

මීට අමකරව වෙළඳ, බැංකු, මූල්‍ය රක්ෂණ බදු 28% සිට 24% දක්වා අඩු කෙරෙන අතර මත්පැන් ,දුම්වැටි ,ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු සඳහා වන 40% බද්දේ කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවනු ඇත.

මීට අමතරව පෞද්ගලික ආදයම් බදු අනුපාතයන් ද වෙනස් වී ඇති බව කැබිනට් ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්