ඉදිරි මාසයට අවශ්ය අමුද්රව්ය ගෙන්වා ගැනීමට මෙරට බැංකු හරහා අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 40ක මුදලක් ලබාදෙනවා නම් කුකුළන් ආශ්රිත කර්මාන්තය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යා හැකි බව සමස්ත ලංකා කුකුළු ව්යාපාරිකයන්ගේ සංගමය පවසනවා.

එම සංගමයේ සාමාජික අජිත් එස්. ගුණසේකර මහතා පවසා සිටියේ අද වන විට එම කර්මාන්තයේ බිත්තර නිෂ්පාදනයෙන් 40%ක් ද, කුකුල් මස් නිෂ්පාදනයෙන් 30%ක් පමණ නැවතී ඇති බවයි.

මෙම තත්ත්වය දිගටම පැවැතියහොත් ඉදිරියේ දී කුකුළු මස් සහ බිත්තර මිල ඉහළ යනු ඇති බවයි එම සංගමය වැඩිදුරටත් පවසා සිටින්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්