පළාත් සභාව මගින් පාලනය වන කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි සියලුම පාසල් එළඹෙන 30වනදා දක්වා වසා දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

පවතින කොවිඩ් -19 අවදානම සලකා එම තීරණය ගත් බව සබරගමුව ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව සඳහන් කලේ. සබරගමුව පළාතේ කොවිඩ් මර්ධන කමිටුව අද දින රැස්වීමෙන් පසු මෙම තීරණය ගනු ලැබුවා.

ඒ අනුව කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පාසැල් 509ක් ලබන අප්‍රේල් මස 30 වෙනිදා දක්වා වසා තැබෙනු ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්