තද සුළං සහ රළු මුහුද පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීමේ රතු නිවේදනයක් කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර තිබේ .

එම නිවේදනයට අනුව නිරත දිග මෝසම් තත්ත්වය සක්‍රීය වීම තවදුරටත් බලාපොරොත්තු විය හැකි බව සදහන් වේ.

මන්නාරම සිට පුත්තලම කොළඹ ගාල්ල හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය විටින් විට පැයට කිලෝමීටර 60 ත් 70ත් දක්වා වැඩි විය හැකි බවත් එම මුහුදු ප්‍රදේශ ඉතා රළු විය හැකි බවත් අදාළ නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

තවද මන්නාරම, කන්කසන්තුරය, ත්‍රිරිකුණාමලය හරහා මඩකලපුව දක්වා ද ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේදය විටින් විට පැයට කිලෝමීටර 50ත් 60ත් දක්වා වැඩිවිය හැකි අතර එම මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට රළු විය හැකිය.

මන්නාරම සිට පුත්තලම කොළඹ ගාල්ල හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශ වල මුහුදු මුහුදු රළ උස මීටර් 2.5 හෝ 3.5 ක් පමණ ඉහළ යාම හැකියාවක්ද පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.

එබැවින් මන්නාරම සිට පුත්තලම කොළඹ ගාල්ල හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල ඉදිරි පැය 24 ක කාලය තුළ ධීවර සහ නාවික කටයුතුවල නොයෙදෙන දැනුම් දී ඇති අතර එම ප්‍රදේශවල නැවත දැනුම් දෙන තුරු ධීවර සහ නාවික කටයුතුවල නොයෙදෙන ලෙසත් ඉදිරි කාලගුණ අනාවැකි පිළිබඳව අවධානයෙන් පසුවන ලෙසත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටියි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්