ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විධායක කමිටුවේ හිටපු සාමාජිකයන්ගේ වැරදි ඇත්නම් නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට වහාම කටයුතු කරන ලෙස පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අනුරාධ විජේකෝන්ට ඊයේ දැනුම් දුන්නා.

ඒ සඳහා නීතිපතිවරයාගේ සහයද ලබා ගත හැකි බව කාරක සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මාහාචාර්ය චරිත හේරත් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට වැඩිදුරටත් සඳහන් කලේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ 2017 සහ 2018 මුල්‍ය වර්ෂ සඳහා විගණකාධිපති වාර්තාව සහ එහි වර්තමාන කාර්ය සාධනය පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීමට මෙම කාරක සභා රැස්වීම කැඳවා තිබූණා.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අනුමත කාර්යග මණ්ඩලය 162 ක් බවත් ඉන් 123 ක්ම කොන්ත්‍රාත් තනතුරු වීමත් විශාල ගැටලුවක් බව කාරක සභාව පෙන්වා දුන්නා. මුල්‍ය අංශ ප්‍රධානි, නීති නිලධාරි, තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරි, අභ්‍යන්තර විගණක යන තනතුරු අනිවාර්යෙන්ම ස්ථීර තනතුරු වියයුතු බවයි මෙහිදී කාරක සභාව පෙන්වා දුන්නේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු අවධිමත් වන අතර,එය විධිමත් කිරීම වෙනුවෙන් නිසි ක්‍රමවේදයක් සැකසිය යුතු බවටද කාරක සභාව නිර්දේශ කළේ.

ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයාගේ මැදිහත්වීම පවතින තත්ත්වයට වඩා ඉහළ මට්ටමක පැවතිය යුතු බවටද කාරක සභාවේදී සාකච්ජා විය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මඟින් ක්‍රීඩා සංගම්වලට මුදල් ලබාදීම සඳහා නිවැරදි ආකෘතියක් සැකසිය යුතු බවටද කාරක සභාව නිර්දේශ කළේ.

ක්‍රීඩා පනත කඩිනමින් සංශෝධනය කළ යුතු අතර, ඒ වෙනුවෙන් වහාම කටයුතු කරන ලෙසද කාරක සභාව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයට සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට දැනුම් දුන්නේ.

මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දැවැන්ත කඩා වැටීමට හේතුව ක්‍රීඩකයන්ගේ වැරදි නොව ක්‍රිකට් පරිපාලනයේ දුර්වලතා බව කාරක සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මාහාචාර්ය චරිත හේරත් මෙහිදී පෙන්වා දුන්නේ.

2018 වසරේදී දකුණු අප්‍රිකා – ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයට අදාළව අනුග්‍රාහක අයිතිය වෙනුවෙන් ලැබිය යුතු ආදායම වූ රුපියල් මිලියන 29 ක මුදල මෙතෙක් අයකර නොගෙනීම සම්බන්ධව කාරක සභාව ප්‍රශ්න කළ අතර, ඊට අදාළව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමර්ශනයක් මේ වන විට ආරම්භ වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ඈෂ්ලි ද සිල්වා කාරක සභාවට දැනුම් දුන්නා.

මේ සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් පවත්වා එහි වාර්තාව මාස 03 ක් ඇතුළත කාරක සභාවට ලබාදෙන ලෙස සභාපති මහාචාර්යය චරිත හේරත් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අනුරාධ විජේකෝන්ට දැනුම් දුන්නා. එම මුදල ඩයමන් චැනල් නම් ඇමෙරිකානු ජාතිකයෙකුගේ ගිණුමකට ඇතුළත්ව ඇති බවත්,එය සිදුවූයේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව විමර්ශනවලදී අවධානය යොමුව ඇති බවත් කාරක සභාවේදී අනාවරණය විය.

චන්දික හතුරුසිංහ ශ්‍රී ලංකා ක්රි්කට් ආයතනයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස බඳවා ගැනීමට අදාළ ගිවිසුම දෝෂ සහිත වීම හේතුවෙන් නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා මේවන විට වියදම් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 30 ක් බවද කාරක සභාවේදී අනාවරණය විය.

2019 වසරේ මුල්‍ය ප්‍රකාශනවලට පැවැති උපචිත වියදම් රුපියල් 18,857,016 ක් හා ගෙවිය යුතු ශේෂවල ඇතුලත් ක්‍රීඩාංගණ ණය හිමියෝ රු.26,664,834 ක් හා වෙනත් ගෙවිය යුතු ශේෂ රු.38,152,606 ක් සහ වෙනත් ණය ගැතියෝ රු 937,645 ක් මුලාශ්‍ර ලියවිලි නොමැති වීම හේතුවෙන් 2020 වසරේදී ගිණුම් වලින් කපා හැර තිබීම සම්බන්ධයෙන් කෝප් කමිටුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට දෝෂාරෝපණය කළේය. මීට වගකිව යුතු නිලධාරීන් ඇතුළු අදාළ පාර්ශ්ව වෙනුවෙන් කඩිනමින් නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු බවටද කාරක සභාව නිර්දේශ කරන ලදී.

පොළොන්නරුව හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනයක් සහ බහු ක්‍රීඩා සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීම වෙනුවෙන් මේ වන විට රුපියල් මිලියන 132 ක් වියදම් කර තිබුණද ඊට අදාළ ඉඩම සඳහා මෙතෙක් හිමිකම් ඔප්පුවක් ලබා නොගෙනීම සම්බන්ධව කාරක සභාවේ විශේෂ අවධානය යොමු විය. කඩිනමින් එම ගැටලුව විසඳා ගැනීමට පියවර ගන්නා ලෙස කාරක සභාව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයට දැන්වීය. මෙවැනි කාරණා මඟින් පෙනී යන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අවධිමත් වැඩපිළිවෙල බව ද කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා සඳහන් කලේ.

ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය විසින් පත් කරන ලද අතුරු කමිටුවේ කාල සීමාව තුළ අදාළ බලධාරීන්ගේ අනුමැතිය නොලැබුනු රුපියල් මිලියන 26 ක් අගය වූ ව්‍යපෘති 04 ක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අතහැර දමා තිබෙන බවද කාරක සභාවේදී අනාවරණය විය.

2015 වසරේ සිට 2019 වසර දක්වා වූ කාල පරිච්ජේදයකට අදාළ රු. 10,292,337 ක් වූ තරඟ අත්තිකාරම් සහ 2007,2008,2016 හා 2017 යන වසරවල ක්‍රිකට් සංගම්වලට දෙන ලද රු.7,764,050 ක ඉදිකිරීම් අත්තිකාරම් නිරවුල් කිරීමකින් තොරව දිගින් දිගටම පවත්වා ගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් ද කාරක සභාවේ විශේෂ අවධානය යොමු විය.

එමෙන්ම 2014,2015,2016 සහ 2017 වසර වලට අදාළ එකතුව රු. 18,785,305 ක් වූ ගෙවිය යුතු ණය හිමි ගිණුම් 69 ක් 2020 වසරේදී මුල්‍ය ප්‍රකාශන වලින් කපා හැර තිබීම සම්බන්ධයෙන් ද කාරක සභාවේදී අනාවරණය විය. මේ පිළිබඳව වහාම සොයා බලන ලෙස ද කාරක සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට දැනුම් දුන්නා.

දේශීය ක්‍රීඩා පිටි සහ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගන ඉදි කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 2010 වසරේ සිට පැවැත එන රු.මිලියන 16 ක් වූ අත්තිකාරම් ගෙවීම් ගිණුම් ශේෂ 01 ක් 2020 වසරේ වසරේ ගිණුම් වලින් කපාහැර තිබීම සම්බන්ධයෙන් ද කාරක සභාව සිය නොසතුට පළ කර සිටියා.

ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක නොකිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මෙවැනි ගැටලු රැසක් මතුව ඇති බවත්, පිළිගත් රාමුවක් තුළ ආයතනය ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවත් කාරක සභාවේ මතය විය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්