ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් ඩොලර් මිලියන 2 ක පරිත්‍යාගයක්

සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ මිලදී ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2 ක මුදලක් පරිත්‍යාග කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව බොරැල්ල රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලට අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ මිලදී ගැනීම සඳහා ඩොලර් මිලියනයක් පරිත්‍යාග කර තිබෙනවා. එසේම පිළිකා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ මිලදී ගැනීමට මහරගම අපේක්ෂා රෝහල වෙතද ඩොලර් මිලියනයක මුදලක් පරිත්‍යාග කර ඇති බවයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ. අදාළ නිවේදනය පහතින්,

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්