මේ මස 01 වැනිදා සිට කල් ඉකුත් වන රියැදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාලය සැප්තැම්බර් 30 වැනිදා තෙක් දීර්ඝ කළ බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් සුමිත් අලහකෝන් සඳහන් කර සිටිනවා.

කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය තවදුරටත් පැවතීම හා කාර්යාලවල කටයුතු සීමා කර තිබීම පදනම් කරගනිමින් මෙම පියවර ගෙන ඇතැයි ද මීට අදාළ ගැසට් නිවේදනයට ප්‍රවාහන ඇමැතිවරයා අත්සන් තබා ඇතැයි කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සඳහන් කර සිටියේ.

වසංගත තත්ත්වය නිසා අවස්ථා කිහිපයකදීම රියැදුරු බලපත්‍ර වලංගු කාලය දීර්ඝ කළ බවත් මෙය බොහෝ විට අවසන් අවස්ථාව වනු ඇති බවත් කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්