ලෝකයේ රැකියා වෙළඳපොල ඉලක්ක කරගනිමින් කම්කරුවන්ගේ දරුවන්ට නොමිලේ වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දෙන බව කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර පවසනවා.

එහිදී රැකියා අහිමි වූ ශ්‍රමිකයින්ගේ පවුල්වල දරුවන්ට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන බවයි අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ.

ඒ සඳහා වන පිරිවැය, සිය අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ශ්‍රම වාසනා අරමුදලෙන් දරන ලෙසට ද අමාත්‍යවරයා බලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබෙනවා.

මේ පිළිබඳව අමාත්‍යවරයාගේ අවධානය යොමු වී ඇත්තේ, අමාත්‍යංශයේ දී පැවති ශ්‍රම වාසනා අරමුදලේ සහ ඉදිරි වැඩසටහන් පිළිබඳව වන සාකච්ඡාවක් අතරතුර දීයි.

මේ අතර, නිදහස් වෙළඳ කලාප කේන්ද්‍ර කරගෙන, ශ්‍රමිකයින්ගේ ගැටලු විසදීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත්වීම මත ජංගම සේවා මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කරන බව ද අමාත්‍යවරයා වැඩිදු⁣රටත් පැවසුවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්