කපුටෙක් නිසා ඉන්ධන බෙදාහැරිම පැය භාගයකට නවතී
 

බණ්ඩාරගම සමූපකාර ඉන්ධන පිරවුම්හල වෙත දින 5කට පසු එනම් අද (18) දින පස්වරුවේ පෙට්‍රල් තොගයක් ලැබී තිබුණි.

මේ අනුව විශාල පිරිසක් ඉන්ධන ලබාගැනීම සඳහා පෝලිම්වල රැඳීසිටි අතර ඉන්ධන ලබාදීම ඇරඹීමත් සමග එකවරම විශාල පිපිරීමක් සිදුවිය.

අවට ප්‍රදේශය දෙවනත් කරමින් සිදුවූ එම පිපිරීමත් සමග විදුලිය ද විසන්ධි වී තිබූ අතර ඉන් ජනතාව නොසන්සුන් තවටද පත්ව ඇත.

පසුව අනාවරණය වී තිබුණේ අසල පිහිටි ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ කපුටෙක් ගැටීමෙන් ඇතිවූ දෝෂයකින් අදාළ පිපිරීම සිදුව ඇති බවය.

අනතුරුව විදුලිබල මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් පැමිණ දෝෂය නිවරැදි කර යළි විදුලි සම්බන්ධතාවය ලබාදීමට කටයුතු කළේය.

කෙසේ නමුත් කපුටා ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ ගැටීමේ සිදුවීම නිසා ඉන්ධන බෙදාහැරීම පැය භාගයකට පමණ නවතා දැමීමට සිදුවිය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්