ශ්‍රී ලංකාවට හදිසි ආහාර සහ සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ඔස්ට්‍රේලියාව ඩොලර් මිලියන 50ක නිල සංවර්ධන ආධාර ලබා දෙන බව ඔස්ට්‍රේලියාවේ විදේශ අමාත්‍යාංශය අද නිවේදනය කළා.

ශ්‍රී ලංකාවේ මිලියන තුනක ජනතාවට ඔවුන්ගේ දෛනික පෝෂණ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා හදිසි ආහාර ආධාර සඳහා ලෝක ආහාර වැඩසටහන යටතේ ඩොලර් මිලියන 22 ක් ලබාදීමට නියමිතයි.

එසේම 2022-23 වසර තුළ ඔස්ට්‍රේලියාව ඩොලර් මිලියන 23 ක සංවර්ධන ආධාර ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙන බවයි එරට විදේශ අමාත්‍යංශය සඳහන් කරන්නේ.

මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවා සහ ආර්ථික ප්‍රකෘතියට සහය වන අතර අවදානමට ලක් වූවන්, විශේෂයෙන් කාන්තාවන් සහ ගැහැණු ළමයින් ආරක්ෂා කිරීම කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කරන බවයි ඔස්ට්‍රේලියාවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්