2021 උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මේ මස අවසන් වීමට පෙර නිකුත් කිරීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල් එල්.එම්.ඩී ධර්මසේන මහතා පවසයි.

අරගලය කාලය තුළ සහභාගි වීමට නොහැකි වූ අයදුම්කරුවන් සඳහා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පැවැත්විය යුතු බවත් සම්පූර්ණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන්න නම් ඒ විභාගය පැවැත්වීමට සිදු වන බවත් ඔහු කියා සිටී.

කෙසේ වෙතත්, මෙම ඉන්ධන අර්බුදය සහ ප්‍රවාහන ගැටළු හේතුවෙන් ගුරුවරුන්ට විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර පරීක්ෂා කිරීමේ රාජකාරි සඳහා වාර්තා කිරීමට නොහැකි වී තිබේ.

මේ අතර, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන දින දෙපාර්තමේන්තුව අද ප්‍රකාශයට පත් කරන බව කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සඳහන් කරයි.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්