අගෝස්තු මස පැවැත්වීමට නියමිත උසස් පෙළ විභාගය සහ ශිෂ්යත්ව විභාගය ඔක්තෝබර් හා නොවැම්බර් මාස අතර පැවැත්වීමට මේ වනවිට සුදානම් කරමින් සිටින බව අධ්යාපන අමාත්ය සුසිල් ප්රේමජයන්ත මහතා පවසනවා.

අද ප්රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති මාධ්ය හමුවකට එක් වෙමින් අධ්යාපන අමාත්යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ, 2023 වර්ෂය ආරම්භ වීමට පෙර 2022 දෙසැම්බර් වන විට දරුවන්ට පාසල් දින ගණන උපරිමයෙන් ලබා දී 2022 වසරේ විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරගැනීම සඳහා පාසල තුළ අවශ්ය පසුබිම නිර්මාණය කිරිමට කටයුතු කරන බවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්