ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල ඉන්ධන ලබාගන්නා වාහන පිළිබඳ නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ දිවයින පුරා ඉන්ධන පිරවුම්හල් සමඟ කාලීන දත්ත හුවමාරු කර ගැනීමට නව යෙදවුමක් නිෂ්පාදනය කර තිබෙනවා.

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පැවසුවේ එය මේ වන විට ස්ථාන කිහිපයකින් පරීක්ෂාවට ලක් කෙරෙන බවයි.

ඉන්ධන ලබා ගැනීමට එන පාරිභෝගිකයින්ගේ වාහනවල අංක ඇතුළත් කරන මෙම නව යෙදවුම ශ්‍රී ලංකා පොලිස්  දෙපාර්තමේන්තුවේ තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය විසින් සංවර්ධනය කර තිබෙනවා.

ඊට ඇතුළත් කරන දත්ත අනෙකුත් යෙදුම් භාවිතා කරන්නන් සමඟ හුවමාරු වන අතර වාහන අංකය ඇතුළත් කළ පසු, එම වාහනය එකම දිනක වෙනත් ස්ථානයක සිට ඉන්ධන ලබාගෙන ඇත්නම් ඊට අදාළ තොරතුරු ද ලබාගැනීමට හැකියාවක් පවතිනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්