ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට සහ ලංකා IOC සමාගමට අයත් ඉන්ධනවල මිල අද (26) අලුයම 2.00 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව වැඩි වූ මිල සහ නව මිල පහතින් දැක්වෙනවා.

* පෙට්‍රල් 92 – රු.50 කින් (නව මිල රු.470)

* පෙට්‍රල් 95 – රු.100 කින් (නව මිල රු.550)

* ඔටෝ ඩීසල් – රු.60 කින් (නව මිල රු.460)

* සුපර් ඩීසල් – රු.75 කින් (නව මිල රු.520)

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්