තවදුරටත් ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල පෝලිම්වල රැඳී සිටීම නිෂ්ඵල ක්‍රියාවක් බව ලංකා ඛනිජ තෙල් පෞද්ගලික ටැංකි රථ හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.

එහි ලේකම් ඩී.වී. ශාන්ත සිල්වා පැවසුවේ, ඊයේ (25) දිනයේ දහවල් සිට ඉන්ධන ඇනවුම් ලබාදීම සම්පූරණයෙන් නතර කර ඇති බවයි.

ඒ අනුව අද (26) දිනය නිවාඩු දිනයක් බැවින් ඉන්ධන ප්‍රවාහන කටයුතු සිදු නොවන බව ද ලංකා ඛනිජ තෙල් පෞද්ගලික ටැංකි රථ හිමියන්ගේ සංගමය වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්