මෙරට ඉන්ධන බෙදා හැරීම්, ඉන්ධන තොග සහිත පිරවුම්හල් පිළිබඳව තොරතුරු ලබාදුන් fuel.gov.lk වෙබ් අඩවියේ මෙහෙයුම් කටයුතු නැවතී තිබෙනවා.

අදාළ වෙබ් අඩවිය තුළ සඳහන් වන්නේ “අපහසුතාවය ගැන අපි ඉතා කණගාටු වෙමු. අදාළ බලධාරීන්ට ලැබුණු උපදෙස් මත මෙහෙයුම තාවකාලිකව නවතා දැමීමට සිදු විය. අපි ඉක්මනින් ආපසු එන්නෙමු.” ලෙසිනි.

ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සහ ICTA ආයතනය එක්ව මෙම වෙබ් අඩවිය පවත්වාගෙන ගියා.

මීට පෙර ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් සිය සමාජ මාධ්‍ය ගිනුම් හරහා ද ඉන්ධන තොග සහිත පිරවුම්හල් සහ ඉන්ධන ප්‍රවාහන බවුසර් රථ පැමිණෙන පිරවුම්හල් පිළිබඳව තොරතුරු ලබාදීමට කටයුතු කළත් මේ වන විට එය ද අත්හිටුවා තිබෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්