ඉන්ධන ඉල්ලා ප්‍රදේශ කිහිපයක විරෝධතා පැවැත්වෙන බව වාර්තා වෙනවා.

ඒ අනුව දෙමටගොඩ සිට බේස්ලයින් මාර්ගය අවහිර කරමින් ඉන්ධන ඉල්ලා විරෝධතාවයක් පැවැත්වු අතර ඒ හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ දැඩි රථ වාහන තදබදයක් ඇති වුණා.

එමෙන්ම ඉන්ධන ඉල්ලා විරෝධතාකරුවන් විසින් කොළඹ පංචිකාවත්ත හන්දිය සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර කළ අතර දෙහිවල ප්‍රදේශයෙන්ද ගාලුපාර අවහිර කිරීමට කටයුතු කළා.

වාහන තදබදය වළක්වා ගැනීම සඳහා විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙසයි ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්