අත්අඩංගුවට පත් හිටපු ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි මහතාගේ වාහනයේ තිබී විදේශ රටක නිෂ්පාදිත පිස්තෝලයක් අපරාධ පරීක්ෂන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද (17) සොයා ගෙන තිබේ.

අසාද් සාලි ඊයේ දින කොල්ලුපිටියේදී අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීමේන් පසුව අද දින ඔහුගේ වාහනය පරීක්ෂා කිරීමේදී මෙම පිස්තෝලය හමුවී ඇති අතර මෙහි උණ්ඩ කිහිපයක්ද තිබී ඇත.

මේ පිළිබඳව එම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වැඩිදුර පරීක්ෂන පවත්වයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්