කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය හමුවේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව සිංහල සහ හින්දු අලුත් අවුරුදු සමරන ආකාරය සහ අලුත් අවුරුදු උත්සව පැවැත්වීමේ නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ පහතින් දැක්වේ.


මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්