ගාලු මුවදොර අරගල බිමේ කණ්ඩායමක් දේශපාලන පක්ෂයක් පිහිටුවීමට කටයුතු කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව, පක්ෂයක් පිහිටුවීමේ අරමුණින් අරගලකරුවන් පිරිසක් මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලය සමඟ සාකච්චාවක් සිදු කර තිබෙන අතර ඔවුන් පක්ෂය ලියාපදිංචි කිරීමේ අයදුම් පතක් මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලය වෙත භාර දී තිබේ.

එහි ලේකම් ප්‍රගීත් චානක කියා සිටියේ ජන අරගලේ පුරවැසියෝ නමින් යෝජිත දේශපාලන පක්ෂය ලියාපදිංචියට ඉල්ලමින් ඊට අදාල ලියකියවිලි එලෙස මැතිවරණ කොමිසාරිස් කාර්යාලයට ලබා දුන් බවයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්