මේ වනවිට අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය අරගලකරුවන් සහ මහජනතාව විසින් අත්පත් කරගෙන තිබෙන බව වාර්තා වේ.

මේ වනවිටත් දහස් ගණන් ජනතාව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය තුළට පිවිස තිබෙන අතර අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයට පිවිසීම වැළැක්වීම සඳහා දැඩි ආරක්ෂක මුරකාවල් යොදා තිබූනද පොලීසිය සහ යුද හමුදාව එම කටයුතුවලින් ඉවත්ව තිබේ.

ඒ අනුව ජනතාවට නිදහසේ අගමැති කාර්යාලය තුළට පිවිසීමේ අවස්ථාව හිමිව තිබේ.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්