ආර්ථික අර්බුදයෙන් අවදානමට ලක්විය හැකි මෙරට ජනතාවගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 6ක හදිසි ආධාරයක් ලබාදෙන බව මෙරට අමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය පවසනවා.

එම ආධාර මුදල ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ පැකේජයකට අනුකූලව ලබාදීමට නියමිතව ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

එමෙන්ම, නව අරමුදල හරහා ශ්‍රී ලංකා රජයට තාක්ෂණික සහාය ද ලබාදෙන බව මෙරට අමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය වැඩිදුරටත් පැවසුවා

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්