අන්තරය කොළඹට

අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය විසින් දියත් කරණු ලබන විරෝධතා පා ගමන මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත.

කැළණි විශ්විද්‍යාලය අසලින් ආරම්භ කළ එම පා ගමන මේ වන විට පෑලියගොඩ ප්‍රදේශය පසු කරමින් කොළඹ දෙසට ගමන් කරමින් සිටියි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්