දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කොට්ටාව පිවිසුම අද උදෑසන 6 සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දමන බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පැවසුවා.

මීට හේතු වී ඇත්තේ එම පිවිසුමේ සේවය කරන මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී සේවකයින් තිදෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයන් ලෙස හඳුනා ගැනීමයි.

කෙසේ වෙතත් බස්රථ සහ ගිලන් රථ සඳහා කොට්ටාව පිවිසුම විවෘතව පවතින අතර මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය භාවිතා කරන්නන්ට අතුරුගිරිය සහ කහතුඩුව පිවිසුම් මාර්ග භාවිත කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා.

නමුත් එම කවුලු තුළින් ප්‍රවේශපත් නිකුත් නොකරන බවයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්