අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධයෙන් නව නීතියක්

අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධයෙන් නව නීතියක් හඳුන්වා දීම සඳහා අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ වරද නිර්වචනය කර නොතිබීම හේතුවෙන් එවැනි නඩු විභාග කිරීමට හා තීරණය කිරීමට පැහැදිලි සහ ඒකාකාරී ක්‍රියා පටිපාටියක් දැනට අනුගමනය කරනු නොලබයි.

ඒ හේතුවෙන් යුක්තිය පසඳලීමේ ක්‍රියාවලියට මැදිහත්වීමේ සීමාවන් සහ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස යටතේ වන සීමාවන් කොතෙක් ද යන්න පිළිබඳව තේරුම් ගැනීම අපහසුවන බව කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ නිවේදනයේ දැක්වෙනවා.

එසේම, අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෑතකාලීනව දැඩි විවේචනයට ලක් වු නඩු පිළිබඳව සලකාබැලීමේ දී ඒ පිළිබඳ නීතිය නැවත සලකාබැලීම යෝග්‍ය බව පෙනී ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව, යෝග්‍ය නීති හඳුන්වාදීමේ අරමුණින් ඒ පිළිබඳව කරුණු අධ්‍යයනය කර ශ්‍රී ලංකා නීති කොමිෂන් සභාව විසින් මුලික කෙටුම්පතක් පිළියෙලකර ඇත.

එම මුලික කෙටුම්පත මත පදනම්ව නව නීතියක් පැනවීම සඳහා පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කරන ලෙසට නීති කොටුම්පත් සම්පාදකට උපදෙස් දීම පිණිස අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට මෙලෙස කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

http://www.newsmania.lk/

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්