අද (10) සිට PCR පරීක්ෂණ හා රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ අවශ්‍යතාව අනුව සිදු කිරීමට තීරණය කර ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අසේල ගුණර්ධන පවසනවා.

රෝග ලක්ෂණ ඇති පුද්ගලයින් හෝ වෛද්‍යවරයා නිර්දේශ කරන්නේ නම් පමණක් PCR පරීක්ෂණ හා රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ සිදු කළ හැකි බවයි ඔහු පවසන්නේ.

ඒ අනුව, මීට පෙර රෝහල් ගතවීමේ දී හෝ වාට්ටුවලට ඇතුළත් කිරීමේ දී සියලුම රෝගීන්ට සිදුකළ PCR පරීක්ෂණ හා රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ නවත්වන බව ද සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අසේල ගුණර්ධන වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්