අද (19) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බස් ගාස්තු සංශෝධනය කරන බව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව පවසයි.

සාපේක්ෂ ප්‍රතිශතයකින් බස් ගාස්තු අඩුකරන බව එහි අධ්‍යක්ෂ නිලාන් මිරින්ඩෝ මහතා කියා සිටී.

ඒ අනුව බස් ගාස්තුව සියයට 2.23 අඩුවන බවත් අවම බස් ගාස්තුව 38 ක් ලෙසත් සංශෝධනය වනු ඇත.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්