අද(19) දිනය තුල පුරා පැයක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුවන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම ප්‍රකාශයට පත්කොට තිබේ.

මේ අනුව පස්වරු 05.30ත් රාත්‍රී 10ත් අතර කාලය තුළ මෙම විදුලි කප්පාදුව සිදුකිරීමට නියමිතය.

එම විස්තරය පහතින් –

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්