අද දිනයේදී කාණ්ඩ කිහිපයක් යටතේ පැය හතරහමාරක පමණ කාලයක් දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි කෙරෙන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජනක රත්නායක සඳහන් කර සිටිනවා.

කලාප 3කට පැය 4කුත් මිනිත්තු 40 කාලයක් සහ අනෙකුත් කලාපවලට පැය 4කුත් මිනත්තු 30ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කෙරෙනු ඇති බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේ.

“ඉන්ධන සැපයුමේ හිඟය හේතුවෙන් හෙට දිනයේදී විදුලි විසන්ධි කිරීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් කරන ලද ඉල්ලීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින් අවසර ලබාදී තිබෙනවා. ඒ අනුව A,B,C යන කාණ්ඩ සඳහා පැය 4 යි මිනිත්තු 40 ක්ද අනෙකුත් ප්‍රදේශවලට පැය 4 යි විනාඩි 30ක කාලයක් විදුලිය විසන්දි කිරීමට නියමිතව ඇත.

 මේ හේතුවෙන් අද උදෑසන පැය දෙකක කාලයක් සහ සෙසු කාලය හෙට රාත්‍රියේ දී විසන්ධි කිරීමට සිදුවනවා.” මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නයකස් සඳහන් කර සිටියේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්