අද (22)දිනයේ ගෑස් සිලින්ඩර් ලක්ෂයක් බෙදා හැරිමට සැලසුම් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඉන් ගෑස් සිලින්ඩර් 70,000ක් කොළඹින් පිට පළාත්වලට බෙදා හරින බව ලිට්‍රෝ සමාගමේ සභාපති මුදිත පීරිස් මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්