ඇඳිරි නීතිය පැනවුවත් සාමාන්‍ය කාලසටහනට අනුව අද දිනයේ දුම්රිය ධාවනය කෙරෙන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

 

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සාමාන්‍යාධිකාරී ධම්මික ජයසුන්දර මහතා පවසා සිටියේ, දුම්රිය මගින් අපහසුතාවයට පත් නොවන සේ එම කටයුත්ත ඉටුකිරීමට දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරන බවයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්