තමන්ව අත්අඩංගුවට ගැනීම වැළැක්වීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා හිටපු අමාත්ය හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී ජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ගාලුමුවදොර සාමකාමී මහජන අරගලයට පහරදීමේ සිදුවීමට අදාළව ඔහු සැකකරුවෙකු ලෙස පසුගියදා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නම් කළා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්