අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉන්දීය විදේශ ලේකම් විනේ ක්වාත්‍රා ප්‍රමුඛ ඉන්දීය ඉහළ පෙළේ නියෝජිත පිරිස සමඟ සාකච්ඡා ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඉන්දීය විදේශ කටයුතු ලේකම්, ශ්‍රී විනේ ක්වාත්‍රා සහ තවත් උසස් නිලධාරීන් තිදෙනෙක් අද උදෑසන දිවයිනට පැමිණි අතර ශ්‍රී ලංකාවට මූල්‍යාධාර සැපයීම සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්