හින්දු ජනතාවගේ වාර්ෂික ප්‍රධාන ආගමික උත්සවයක් වන තෛපොංගල් දින උත්සවය අද දිනට යෙදි ඇත.

ආගමික වතාවන්වලට මුල්තැන දෙමින් හින්දු භක්තිකයෝ මහත් උත්කර්ෂවත් අන්දමින් තෛපොංගල් දිනය සමරමින් සිටිති.

තෛපොංගල් දින ආගමික උත්සවයේ වතුකරය ඇතුළු හින්දු කෝවිල්වලදී නිරෝධායන මාර්ග උපදෙස්වලට අනුකුලව ආගමික වතාවත් පැවැත්විණි.

එම කොවිලේදි සියළුම ධාන්‍ය වර්ගවලින් සමන්විත විශේෂ කිරි බතක් පිළියෙළ කර එම කිරි බත සුර්යය රාජයාට පුජා කිරිමෙන් අනතුරුව තෛපොංගල් දින ප්‍රධාන ආගමික උත්සවය ආරම්භ විය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්