ලිට්‍රෝ සමාගමේ සභාපති ලෙස යළි තෙසාර ජයසිංහ මහතා සභාපති ධූරයෙන් ඉවත් කර පැය කීපයකට පසු යළි එම ධූරයට පත්කර ඇතැයි වාර්තා වනවා.

මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එස්.ආර්.ආටිගල ඔහු ඉවත් කිරීමේ ලිය අද පෙරවරුවේ යවා ඇතත් ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ලිට්‍රෝ ගෑස් පරියන්තය පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු හිටපු සභාපති තෙසාර ජයසිංහ යළි එම තනතුරේ පිහිටුවන්නැයි උපදෙස් දී ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව සභාපති ඉවත්කර පැය කීපයකට පසු ඔහු යළි සේවයේ යෙදවා ඇත.

තෙසාර ඉවත් කිරීමෙන් පසු හිස් වූ තනතුරට නිවාස සංකීර්ණයේ හිටපු සභාපති රේණුක පෙරේරා පත් කළ බවට දැනුම් දී තිබුණා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්