කුමන තත්වයක් යටතේ වුවද මෙම වසර පුරා නාඩු සහල් කිලොවක් රුපියල් 105ට අඩුවෙනුත් ,සුපිරි සම්බා සහල් කිලොවක් රුපියල් 130ට අඩුවෙනුත් පවත්වාගෙන යන බවට සහතික වන බව වෙළඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසනවා.

මෙම මිල ගණන් යටතේ සතොස හා සමූපකාර ,Q-SHOP ඇතුළු රාජ්‍ය අලෙවි ජාලය මගින් පාරිභොගිකයින්ට මිලදී ගත හැකි බවයි ඇමතිවරයා වෙළඳ අමාත්‍යංශයේදී පැවති මාධ්‍ය හමුුවේදී ඇමතිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්