ඉදිරියේදී යම් අවශ්‍යතාවයක් ඇතිවුවහොත් විදුලි කප්පාදු කිරීම සිදුකරනු ලබන ආකාරය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (CEB) සිය නිල වෙබ් අඩවියේ විදුලි කප්පාදු කාලසටහනක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ලංවිම ප්‍රකාශ කළේ ඉන්ධන හිඟය සහ විදුලි ජනක යන්ත්‍ර නොමැතිකම හේතුවෙන් ප්‍රමාණවත් ලෙස නිෂ්පාදනය නොවීම හේතුවෙන් ඉල්ලුම් කළමණාකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සිදුවුවහොත් එම පියවර පහත දැක්වෙන කාලසටහනට පමණක් සීමා වන බවයි.

එම කාල සටහන පහතින් දැක්වේ.

https://ceb.lk/front_img/img_reports/1641793792Manual_Load_Shedding_Schedule.pdf

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්