කොළඹ වරායේ සිරවී ඇති අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සහිත කන්ටේනර් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 5 ක මුදලක් මුදා හරිනු ලැබ තිබෙනවා.

ඉතිරි මුදල් ලබන සඳුදා වනවිට ලබාදීමට නියමිත බව වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

කොළඹ වරායේ සිරවී ඇති අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කන්ටේනර් නිදහස් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණය අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 14 ක් බව සඳහන්.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්