ලෝකයේ ආහාර මිල ගණන් 2021 දී 28%කින් ඉහළ ගොස් දශකයක් තුළ ඉහළම මට්ටමට පැමිණ ඇති පසුබිමක, 2022 වසරේදී වඩාත් ස්ථාවර වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන් වෙත නැවත පැමිණීමේ අපේක්ෂාවන් සිටින බව එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර ඒජන්සිය ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ (FAO) ආහාර මිල දර්ශකය, ගෝලීය වශයෙන් වැඩියෙන්ම වෙළෙඳාම් කරන ලද ආහාර ද්‍රව්‍ය ලුහුබැඳීමට අනුව, 2021 දී ලකුණු 125.7ක සාමාන්‍යය, 2011 දී 131.9 දක්වා ඉහළම අගයට පැමිණ ඇත.

මාසික දර්ශකය දෙසැම්බර් මාසයේදී සුළු වශයෙන් අඩු වූ නමුත් පසුගිය වසර පුරා අස්වැන්න පසුබෑම සහ ශක්තිමත් ඉල්ලුම පිළිබිඹු කරමින් අඛණ්ඩව පෙර මාස හතර සඳහා ඉහළ ගොස් තිබුණා.

කොරෝන වෛරස අර්බුදයෙන් ආර්ථිකයන් යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් තිබියදී ආහාර මිල ඉහළ යාම උද්ධමනයේ පුළුල් වැඩිවීමකට දායක වී ඇති බවත්, මේ සමග ආනයන මත යැපෙන රටවල දුප්පත් ජනගහනය ඉහළ පිරිවැය හමුවේ අවදානමට ලක්වන බවටත් FAO අනතුරු අඟවා තිබෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්