ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස සංවර්ධනය සඳහා ස්ථාපිත නව සමාගම සම්බන්ධයෙන් වන ගිවිසුම අද සවස අත්සන් කර තිබෙනවා.

භාණ්ඩාගාර ලේකම්, ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල්, ලංකා ඛනිජ තෙල් නීගිත සංස්ථාව, ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම සහ ට්‍රින්කෝ පෙට්‍රෝලියම් ටර්මිනල් සමාගම එක්වයි මෙම ගිවිසුමට අත්සන් තබා ඇත්තේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් වන නීතිමය කටයුතු අද පස්වරුව වනවිට අවසන් කළ බව බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල කියාසිටියේ.

ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයේ ඇති සමස්ත ටැංකි ගණන 99න් ටැංකි 61ක් ට්‍රින්කෝ පෙට්‍රෝලියම් ටර්මිනල් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නම් නව සමාගම යටතේ සංවර්ධනය කිරීමටයි මේ වනවිට සැලසුම් සකස් කර ඇත්තේ.

නව සමාගමේ 51%ක කොටස් අයිතිය ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සතු අතර ඛෂධක්‍ සමාගමට 49%ක කොටස් අයිතිය හිමිවනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්